ศรัทธา  สามัคคี  มีความรู้  สู้งาน
 
      ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
27-06-2559 สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง วรรณกรรมล้านนาสู่อาเซียนเล่มที่ 3  [เข้าชม   606]
27-06-2559 สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง วรรณกรรมล้านนาสู่อาเซียนเล่มที่ 2  [เข้าชม   463]
27-06-2559 สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง วรรณกรรมล้านนาสู่อาเซียนเล่มที่ 1  [เข้าชม   581]
15-10-2558 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  [เข้าชม   336]
24-07-2558 คู่มือสำหรับประชาชนการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  [เข้าชม   185]
      ข่าวสำหรับครู-เจ้าหน้าที่
09-06-2557 ใบงานสัปดาห์ที่ 4  [เข้าชม   325]
      ข่าวสำหรับนักเรียน
13-04-2560 รายชื่อนักเรียน ม 1 ในการสอบคัดเลือกห้องเรียน  [เข้าชม   21]
      ข่าวแนะแนวการศึกษา
      ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมเยี่ยมง
คลิกดูรายละเอียด   มี  31  ภาพ เปิดดู  13  ครั้ง    

  ศึกษาดูงาน โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
คลิกดูรายละเอียด   มี  160  ภาพ เปิดดู  28  ครั้ง    

  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลก
คลิกดูรายละเอียด   มี  51  ภาพ เปิดดู  32  ครั้ง    

  สัมมนา ณ ภูเทียนรีสอร์ท
คลิกดูรายละเอียด   มี  53  ภาพ เปิดดู  102  ครั้ง    

  พิธี กล่าวคำปฏิญาณตน องค์การนักเรีย
คลิกดูรายละเอียด   มี  49  ภาพ เปิดดู  105  ครั้ง    

  มอบทุนการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด   มี  65  ภาพ เปิดดู  32  ครั้ง    

 
 
วันที่
รายละเอียด
 
 
 

ชื่อผลงาน : ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนพญาเม็งราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36
ชื่อผู้ศึกษา : นางเยาวลักษณ์  ใจแก้ว

               การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพญาเม็งราย
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพญาเม็งราย ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพญาเม็งราย

บทเรียนบนเครือข่ายเรื่อง “เรียนรู้การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพญาเม็งราย”
      การศึกษา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง เรียนรู้การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพญาเม็งราย 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน พญาเม็งรายที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง เรียนรู้การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพญาเม็งรายที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง เรียนรู้การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML โดยมีประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 13 คน

 
รายการกระทู้ทั้งหมด     ตั้งกระทู้ใหม่
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00086 : รด. 2557 ( 334 / 0 )
แมงบ้านเฮา
26 ก.ย 2557 : 16:13:00
00085 : อยากให้เข้าใจ ( 362 / 0 )
เบื่อเป็น
29 ก.ค 2557 : 11:30:17
00084 : โดนฟาดหรือหักคะแนนความประพฤติแทนดีละ ? ( 563 / 0 )
student
29 ก.ค 2557 : 11:23:58
00083 : ไก่ กับ ไข่ อันไหนเกิดก่อนกันนะ ( 389 / 0 )
ผี
13 ก.พ 2557 : 14:23:27
00082 : i love pmr ( 532 / 0 )
book
30 ม.ค 2557 : 09:14:26
00081 : 555+++++++++ ( 236 / 0 )
สรินยา
30 ม.ค 2557 : 09:12:45
00080 : เน็ตลุเข้ามากะบะไดเล่น ( 138 / 0 )
มั้ยยากบอกคร้
23 ม.ค 2557 : 09:19:22
00079 : อิทธิพลของการพนัน ( 5145 / 0 )
toto
02 พ.ย 2556 : 10:07:01
00077 : ระเบียบ ทรงผม ( 574 / 0 )
ผู้เดือดร้อน
25 ก.ย 2556 : 15:31:20
00076 : 1 ( 251 / 0 )
111111111
05 ก.ย 2556 : 09:11:42
  
 
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
นายสว่าง ไชยปันดิ
ผู้อำนวยการ
นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ
รองผู้อำนวยการ
นางแสงเพชร สุวงศ์เครือ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางแสงเพชร สุวงศ์เครือ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายจักรพันธ์ ชอบจิตต์
หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
นายจักรพันธ์ ชอบจิตต์
หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
นายกำธร เอกมงคลสกุล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายกำธร เอกมงคลสกุล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายสมจิตร ธิมาไชย
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายสมจิตร ธิมาไชย
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย

 

ผู้จัดการ
ข่าวสด
คมชัดลึก
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
โพสต์ทูเดย์
แนวหน้า
สยามกีฬา
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ช่อง NBT
ช่อง ThaiPBS
ช่อง True Vision
ช่อง Nation Channel